Tuyển Dụng – Việt Tín

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH THÁNG 10/ 2018

17:50 - 26/07/2018

Tuyển Dụng

1. Giám đốc kinh doanh: 01 người- Mô tả công việc:Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh thị trường, marketing, sản phẩm nhằm triển khai, thực hiện định hướng chiến lược phát triển của công...

Xem chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?